Defend The Highlands

game profile, all item details

Alfredo

⇄ tradeable: 孙想钱; Phaze; BlobbyCHEZhead; jojoPL1987; rafa.vb; ЅevoK; ➳+D-G+➳; Wixty; BenZina Daze; Royalgamer06

Scotsman

⇄ tradeable: Starwhite; Gab; Myrsan; jojoPL1987; FlyLeaf; ➳+D-G+➳; BenZina Daze; ☯Karma☯; Royalgamer06; ✪ Željezničar ✪; phermium

William Wallace

⇄ tradeable: Phaze; Gab; ✪ Željezničar ✪; phermium

Robin Hood

⇄ tradeable: 孙想钱; BlobbyCHEZhead; ЅevoK; BenZina Daze

Queen Boadicea

⇄ tradeable: Starwhite; Myrsan; ЅevoK; BenZina Daze; Royalgamer06; ✪ Željezničar ✪

Irishmen

⇄ tradeable: Starwhite; 孙想钱; Phaze; Gab; Myrsan; rafa.vb; ЅevoK; Wixty

Welshmen

⇄ tradeable: Starwhite; Gab; jojoPL1987; rafa.vb; Wixty; phermium

Englishmen

⇄ tradeable: 孙想钱; BlobbyCHEZhead; rafa.vb; ЅevoK; ➳+D-G+➳; Wixty