Sakura Dungeongame profile, all item details

Yomi

⇄ tradeable: AUGUSTCROW

Ceri

⇄ tradeable: AUGUSTCROW

Bunny

⇄ tradeable: miha86; AUGUSTCROW

Cat

⇄ tradeable: miha86; AUGUSTCROW

Sylvi

⇄ tradeable: miha86; AUGUSTCROW

Fox Miko

⇄ tradeable: AUGUSTCROW; xXBullyHunter69Xx

Nine Tailed Fox

⇄ tradeable: miha86; AUGUSTCROW

Isabella

⇄ tradeable: miha86; AUGUSTCROW

Sand Sentinel

⇄ tradeable: miha86; AUGUSTCROW

Tiger
Panda

⇄ tradeable: AUGUSTCROW

Wand Witch

⇄ tradeable: miha86; AUGUSTCROW

Vesta

⇄ tradeable: AUGUSTCROW

Fox Tamer

⇄ tradeable: AUGUSTCROW

Ryuuou

⇄ tradeable: miha86; AUGUSTCROW