CLANNADgame profile, all item details

Fuko Ibuki
Kotomi Ichinose
Kyou Fujibayashi
Nagisa Furukawa
Ryou Fujibayashi
Tomoyo Sakagami
Yukine Miyazawa